Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 2 năm2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– Huyện Đô Lương tổ chức tết trồng cây đầu năm tại khu di tích lịch sử Đền Quả Sơn.

– Bà con nông dân xuống đồng chăm sóc lúa xuân sau những ngày vui tết đón xuân.

– Các xã thị tổ chức nhiều hoạt động thể thao đầu xuân. Tuy nhiên các trò chơi dân gian trước đây hầu như không còn tồn tại.