Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 12 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 12  năm 2020 gồm những nội dung sau:

-Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các đơn vị quân đội nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 31 năm ngày thành lập Quốc phòng toàn dân.

-Đô Lương tổ chức các đoàn tặng quà các linh mục, các giáo xứ và các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

– Đoàn công tác của Tỉnh thẩm định các tiêu chí NTM tại xã Bài Sơn.

-Các trường học tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp hướng về nguồn.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.