Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 21 tháng 10 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Hội phụ nữ các xã, Thị tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỉ năm 89 năm ngày thành lập hội phụ nữ Việt Nam 20 – 10
  • Phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức tập huấn PCCC năm 2019. cho các đơn vị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.