Chường trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 9.

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • UBND huyện tổ chức sơ kết đề án chống thất thu thuế và triển khai nhiệm vụ chống thất thu thuế trên lĩnh vực để đảm bảo nguồn thu đùng, thu đủ theo quy định.
  • Ban tuyên giáo huyện uỷ hoàn thành việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi ở 4 cụm với sự tham gia của 33 báo cáo viên cơ sở.
  • Hội phụ nữ huyện đô lương tích cực triển khai phong trao phụ nữ khởi nghiệp.
  • UbND huyện tập trung chỉ đạo cơ sở hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
  • Và các nội dung khác.