Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 8 năm 2018 .

Chương trình hôm nay ngày 20 tháng 08 năm 2018 gồm những nội dung sau:

–   Nước Sông Lam dâng cao đã làm cho 100 nhà dân bị ngập nước, diện tích lúa đang trổ của nhiều xã đã bị ngập úng và mất trắng.

–  các xã thị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng KN 73 năm ngày CM tháng 8 và QK 2/9.

– Ngày 20/8, 47.417 học sinh ở tất cả các cấp học bắt đầu ngày tựu trường sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 .