Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 3 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

-Huyện ủy Đô lương tổ chức hội nghị giới thiếu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện

– Xã Hiến Sơn tập trung làm 15,7 km đường giao thông nông thôn

-Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và những lợi thế về đất đai, địa hình, những năm gần đây, nhiều hội viên nông dân Đô Lương đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế gia trại. Hiệu quả tích cực từ kinh tế gia trại đã góp phần không nhỏ trong nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.

Và một số nội dung vừa diễn ra