Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  20 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  20 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Lạc Sơn tổ chức lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia xây dựng NTVM.

– Bà con  nông dân cần kiểm tra phát hiện và phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời trên lúa vụ xuân.

– CCB  Hoàng Trần Cảo 6 lần được tặng danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ.

– Nhân dân làng Phúc Hậu giữ gìn, tôn tạo những ngôi nhà cổ