Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 2 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2019 gồm những nội dung sau:

– Đô Lương tổ chức lễ hội đền Đức Hoàng

– Khai mạc giải bóng chuyền Lễ hội Đền Qủa Sơn

– Dòng họ Phạm Công đón nhận danh hiệu dòng họ văn hóa cấp huyện năm 2018