Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 5 năm 2018

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 5 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Liên hoan tiếng hát Làng sen và Dân ca, ví dặm xứ Nghệ năm 2018 cụm 1 năm 2018.

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập.

– Thị trấn ra mắt CLB mô hình không có bạo lực gia đình