Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 4 năm 2021

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 4 năm 2021 gồm những nội dung sau:

-Đoàn cán bộ HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Công ty cổ phần may Minh Anh

-Hội LHPN huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đánh giá mô hình điểm thu gom, xử lý, phân loại rác thải

-Giải cầu lông huyện Đô Lương năm 2021.

-Hiện nay ở Đô Lương, nghề nuôi ong lấy mật đang phát triển mạnh mẽ. Nghề không vất vả nặng nhọc, nhưng mang lại nguồn thu nhập khá cho người chăn nuôi. Từ hiệu quả của mô hình, đến nay trên địa bàn huyện Đô Lương có trên 600 hộ chăn nuôi ong.

                                            Và một số hoạt động vừa diễn ra.