Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 3 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

  • Tất cả học sinh ở các trường THPT và Trung tâm GDTX trở lại học tập bình thường sau 1 thời gian dài nghỉ học do phòng chống bệnh dịch Covid – 19
  • Huyện đoàn Đô lương tổ chức đợt trao khẩu trang, tờ rơi cho 1.000 người dân và hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại
  • Nhân dân xóm Đại Đồng trồng 50 cây xanh tại nhà văn hóa xóm
  • Hiệu quả từ mô hình phát triển sản xuất theo chương trình xây dựng NTM
  • Và một số nội dung vừa diễn ra