Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 11 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 11  năm 2020 gồm những nội dung sau:

-Đô Lương di dời 17 hộ gia đình ra khỏi vùng sạt lở ở xóm 2 xã Quang Sơn.

-Bộ CHQS Tỉnh tặng 800 kg lương khô cho nhân dân vùng bị lũ lụt

-Chi nhánh điện lực Đô Lương tập trung khắc phục lưới điện do lũ lụt để phục vụ nhân dân ổn định đời sống.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.