Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 11 năm 2016

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

– HĐND huyện tổ chức hội nghị bàn và thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, khóa XIX– Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổng kết công tác tuyển quân năm 2016, triển khai công tác tuyển quân năm 2017.

– Bà con nông dân tập trung chăm sóc cây vụ đông.

– Xã Đông Sơn phấn đấu về đích  nông thôn mới.