Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 2 tháng 10 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Thị trấn Đô Lương đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/ 2019 cho các đảng viên từ 45 đến 55 năm tuổi Đảng. 
  • Các đơn vị tổ chức ngày quốc tế người cao tuổi 1/10.
  • Hội CCB huyện Đô Lương đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho CCB Hoàng Văn Đệ ở xóm 7 xã Ngọc Sơn- Đô Lương.