Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 9 năm 2016

Chương trình truyền hình Đô Lương hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND thị trấn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức tập huấn ngiệp vụ văn phòng cấp ủy cho đội ngũ cán bộ văn phòng các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc huyện ủy.

– Làng nghề đóng côt pha xóm 7, xã Trung Sơn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

– Bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa hè thu để triển khai sản xuất vụ đông kịp thời vụ.