Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 8 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Các xã, thị sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9
  • Huyện đoàn tổ chức trồng cây chào mừng ngày cách mạng tháng 8 tại xã Ngọc Sơn nhằm tạo cảnh quan môi trường sinh thái
  • Các xã tổ chức biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo giai đoạn 2015 – 2020.