Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 6 năm 2017

Chương trình Truyền hình hôm nay gồm những nội dung sau :

– Thường trực huyện uỷ làm việc với đảng bộ xã Trung sơn về thực hiện nhiệm vụ chính trị , kinh tế , Văn hoá, xã hội – Quốc phòng, an ninh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM.

– Các đại biểu Hội đồng ND tỉnh và hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị cho kỳ họp HĐND sắp tới. Các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề cần quan tâm như việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây nhiều phiền hà; Cán bộ y, bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện đa khoa huyện thái độ , tinh thần trách nhiệm chưa tốt, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế chưa chặt chẽ và gây thất thoát lớn, việc sử dụng thuốc BVTV chưa được kiểm soát.

– Thị trấn Đô lương trao nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Vinh tại giáo họ Phúc Đồng- Khối 10 Thị trấn

– Hội Phụ nữ xã Hồng Sơn tổ chức hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp

Và một số hoạt động vừa diễn ra.