Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 19 tháng 12 năm 2018

Chương trình hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2018 gồm những nội dung sau:

– Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018

– Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hiến Sơn

-Hội nông dân huyện tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2018

-Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường