Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  18 tháng 9 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 18 tháng 9 năm  gồm những nội dung sau:

Ngay sau mưa bão bà con nông dân đô Lương tập trung nhân lực sản xuất vụ đông kịp thời vụ.

Hội Thành Cổ Quảng Trị Đô Lương gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm sự kiện Thành phố Quảng Trị 1972.

Ngân hàng CSXH huyện Đô Lương làm tốt công tác giải ngân giúp hộ nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống.