Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 3 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

Đô Lương khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 18.

-Đô Lương tập trung phòng trừ sâu bệnh đạo ôn

-Đoàn xã Đặng Sơn- Đô Lương trao 300 khẩu trang cho hộ nghèo, cận nghèo

-Đô Lương: Các cơ quan chủ động phòng chống dịch Covid- 19

– Dòng họ Nguyễn Văn giàu truyền thống cách mạng