Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  18 tháng 1 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đoàn giám sát Quốc hội và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

– Huyện ủy Đô Lương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết phong trào thi đua toàn diện năm 2016, triển khai phong trào thi đuan năm 2017.

– Các tổ chức, cơ quan, đơn vị tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Đinh Dậu

– Tuổi trẻ Đô Lương với Xuân tình nguyện