Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 8 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– UBND huyện tổ chức đợt tập huấn cho 120 đồng chí lãnh đạo các cơ quan, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã và nhân viên văn phòng về công tác sử dụng chữ ký số

– Công an xã Tân Sơn xây dựng mô hình lương giáo đoàn kết giữ gìn ANTT và tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt