Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

­­

– Đô Lương tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão số 2 gây ra

– Các hoạt động đền ơn – đáp nghĩa hướng tới 70 năm ngày TBLS 27/7

– HĐND huyện khai mạc kỳ họp thứ 4 khoá XIX.