Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 4 năm 2020

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 4 năm 2020 gồm những nội dung chính sau đây:

-Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

-Bưu điện Đô Lương chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

-Là xã có truyền thống trồng mía của huyện Đô Lương, những năm gần đây, bà con nông dân xã Giang Sơn Đông đã chuyển từ trồng mía chính vụ sang trồng cây mía trái. Những ngày này, bà con đang chuẩn bị thu hoạch để bán phục vụ giải khát khi mùa hè đang đến gần.

Và một số nội dung vừa diễn ra