Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Tràng Sơn  tổ chức lễ đón nhận đạt chuẩn NTM

– Xã Giang Sơn Đông tổ chức Đại hội TDTT năm 2017

– Em Bùi Văn Long một học sinh vượt khó học giỏi

– Phòng cảnh sát PCCC số 5 làm tốt công tác PCCC