Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  17 tháng 3 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  17 tháng 3 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền PBGD pháp luật năm 2017.

– Báo Nghệ An tập huấn nghiệp vụ làm báo điện tử cho cộng tác viên Đô Lương.

– CCB Dương Phúc Hùng ở xóm 7, xã Thuận Sơn thành công từ làm bánh đa bằng máy.

– Đô Lương khai mạc giải bóng đá THPT năm 2017