Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 12 năm 2020

Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 12  năm 2020 gồm những nội dung sau:

– Các đại biểu HĐND huyện và lực lượng vũ trang dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện

-Đô Lương khai mạc kỳ họp HĐND huyện Khóa 13.

Và một số hoạt động vừa diễn ra.