Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 17 tháng 11 năm 2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau:

  • Đồng chí Lê Hồng Vinh – UVBTV, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm 8, xã Lam Sơn
  • Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự ngày hội đại đoàn kết oàn dân tại các khu dân cư
  • Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An khai giảng năm học mới