Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 1/6/2018

 Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: 

– Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra năng suất lúa vụ xuân ở huyện Đô Lương

– Xã Trung Sơn tổng kết chương trình “60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới