Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Xã Xuân sơn tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Văn.
  • Huyện uỷ tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Hội thi tổ chức tại 4 cụm để chọn các thí sinh tham gia chung kết tại huyện.
  • Bà con nông dân các xã tổ chức trồng rừng vụ thu năm 2019.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.