Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Thường trực huyện ủy làm việc tại xã Ngọc Sơn.
  • Tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ kết hợp diễn tập phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
  • Và một số nội dung khác.