Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương  ngày 16 tháng 8 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 16 tháng 8 năm  gồm những nội dung sau:

 – Đô Lương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 4 xã: Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn và Trung Sơn.

– Ngân hàng cổ phần thương mại đầu tư và phát triển chi nhánh Phủ Diễn- Kho bạc Nhà nước và chi cục Thuế Đô lương ký kết thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn

– Nhằm đảm bảo tình hình chính trị, trật tự an toàn xã  hội và giảm thiểu các vấn đề nổi cộm trên địa bàn, trong thời gian qua, UBND huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân