Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Chương trình hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2018 gồm những nội dung sau:

 Ban thường vụ huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thuận Sơn.

– Thường trực HDND huyện thông báo kết luận giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

– Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương tổ chức đêm nhạc thiện nguyện giúp đỡ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn.