Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 11 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Bài Sơn

– Đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 vào dịp cuối năm.

– Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ đại đoàn kết tại các khu dân cư nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

– Các trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Phát hiện một ngôi mộ khả năng mộ liệt sỹ