Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 10 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện về công tác đấu giá đất trên địa bàn để tìm ra các giải pháp đấu giá đất có hiệu quả trong thời gian tới.
  • BCH đảng bộ sơ kết công tác đảng sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại.
  • Các xã, Thị trấn chủ động ra quân làm thủy lợi ra quân ngày 16/10.
  • Huyện đoàn và Hội Liên Hiệp thanh niên tích cực làm tốt công tác từ thiện.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.