Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 07 năm 2018.

Đảng bộ huyện Đô Lương: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng  khóa XII và Đề án hợp nhất Văn phòng xã, Thị trấn.

Hội Nông dân huyện Đô Lương tổ chức tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới  kiểu mẫu tại huyện Can Lộc- Hà Tĩnh.

Đô Lương chi trả 12 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công

 Đoàn xã Quang Sơn: Tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo.