Chương trình Thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 9 năm 2017

Chương trình Thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 9 năm 2017 gồm  những nội dung sau:

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại các xã, thị trên địa bàn huyện.

UBMTTQ huyện tuyên dương 33 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu và tổng kết hội thi khu dân cư “nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”…