Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  15 tháng 5 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  15 tháng 5 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Ban vận động quỹ “vì người nghèo” tổ chức hội nghị chuẩn bị triển khai vận động ngày vì người nghèo năm 2017.

– Trường THPT Đô Lương 2 tổ chức hội thi  “ Thủ lĩnh học sinh”

– Ngân hàng chính sách xã hội Đô Lương đồng hàng cùng người nghèo

– Mong ước cuối cùng của người mẹ ung thư.