Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 12 năm 2017

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau: 

– Ban chấp hành đảng bộ huyện tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

– UBND huyện và UBMTTQ huyện phối hợp tổ chức gặp mặt các chức, sắc, tôn giáo nhân dịp lễ giáng sinh năm 2017.

– UBND huyện triển khai vụ xuân 2018

– Tình trạng nhiều người chờ rút tiền tại các điểm ATM trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến người sử dụng thẻ