Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 1 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính như sau:

– Hội liên hiệp Thanh niên huyện Đô Lương tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà học sinh nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Mường Típ và Mường Ải tại huyện Kỳ Sơn

– Huyện đoàn Đô Lương tổ chức san lấp, tu sửa đoạn đường Hiến Sơn, Trù Sơn

– Hội nông dân huyện tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.