Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 7 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

­­

– UBND huyện tổ chức lế truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “mẹ Việt nam anh hùng”.

– Ban tổ chức huyện uỷ tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Huyện đoàn sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm.

– Nam sinh trường làng đạt 29,5 điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017