Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  14 tháng 4 năm 2017

Chương trình hôm nay ngày  14 tháng 4 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

– Kiểm toán nhà nước khu vực 2 công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 trên địa bàn huyện Đô Lương

– Xã Trù Sơn và Thị trấn tổ chức giải tỏa hành lang ATGT.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt