Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 14 tháng 12 năm 2016.

Chương trình hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây:

– Huyện đoàn phối hợp với hội nông dân hỗ trợ 2 gia đình nghèo ở xã Lạc Sơn.

– Hội khuyến học Đô Lương trao 28 suất học bổng cho các em học sinh coa hoàn cảnh khó khăn

– Xã Hồng Sơn phát triển trồng cay nghệ cho năng suất cao.

– Anh Dương Đình Tuấn xóm 3, xã Tràng Sơn phát triển trang trại tổng hợp đem lại thu nhập cao.