Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 9 năm 2017

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  13  tháng 9 năm 2017 gồm những nội dung sau:

– Huyện Uỷ tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá VIII về chiến lực cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và tổng kết Đại hội chi bộ trực thuộc đại hội Đảng bộ cơ sở gắn với kiện toàn xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

– UBND huyện tổ chức hội thi “Thanh niên với ATGT” cụm số 1 tại xã Tràng Sơn.

– Bà con nông dân tập trung sản xuất vụ Đông năm 2017 kịp thời vụ.

– Xã Hồng Sơn đẩy mạnh trồng mướp đắng đem lại thu nhập cao.