Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 4 năm 2020

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau đây:

– Sáng ngày 13/4, huyện Đô Lương trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho 156 người tại Trường tiểu học Đặng Sơn

– Cũng trong chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn niềm vui của những người hoàn thành cách ly tập trung

– Bà con nông dân tập trung phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đạo ôn hại lúa