Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân xã Trù Sơn

– Ban thường vụ huyện ủy làm việc với lãnh đạo xã Lam Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

– Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An tổ chức đợt truyền thông dân số tại các xã.

– Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện