Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày  13 tháng 2 năm 2017

Chương trình hôm nay 13 tháng 2 năm 2017 gồm những nội dung chính sau đây:

– Xã Yên Sơn tổ chức Lễ hội Đền Đức Hoàng năm 2017.

– Các xóm và các dòng họ tổ chức lễ đón nhận dòng họ văn hóa và xóm văn đúng vào dịp lễ tế tổ rằm tháng Giêng.

– Công tác chuẩn bị cho lễ hội Đền quả Sơn năm 2017 đang được chuẩn bị chu đáo đảm bảo cho việc phục vụ nhân dân và du khách.

– Cây đa ở xóm 5 xã Hồng Sơn được công nhận cây di tích lịch sử văn hóa.