Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

                 Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  • Đô Lương Kiểm điểm tập thể và các nhân BTV huyện uỷ.
  • Tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới
  • UBND huyện kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới xã Trù Sơn.
  • Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân dịp chào mừng 75 năm ngày thành lập QĐND VN – 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phóng sự : Đô Lương mảnh đất anh hùng.
  • Và một số hoạt động vừa diễn ra.