Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 9 năm 2016

Chương trình thời sự Đô Lương ngày 12 tháng 9 gồm những nội dung chính sau đây:

– Bà con nông dân cần thủ trương thu hoạch lúa hè thu đã chín đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ diện tích cá vụ 3 trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lũ lớn có thể xảy ra.

– Bà con nông dân xóm 7, xã Trung Sơn phát triển nghề trồng rau cho thu nhập cao.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt