Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 12 tháng 2 năm 2020

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

  • Huyện Đô Lương tổ chức giao nhận quân năm 2020.
  • Đảng bộ cơ quan Huyện uỷ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
  • UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới corona gây ra.
  • Đô Lương- ốc bươu vàng gây hại lúa xuân mới gieo cấy